Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Senaatti-kiinteistöjen hallitus

Valtiovarainministeriö nimittää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen. 

Vuonna 2015 hallituksen jäseninä olivat:

  • FM, budjettineuvos Riku Jylhänkangas, valtiovarainministeriö
  • Investointiassistentti Päivi Kärki, henkilöstön edustaja, Senaatti-kiinteistöt
  • Agronomi, MML, ekonomi Jarmo Vaittinen, hallituksen puheenjohtaja
  • DI, ylijohtaja Kari Ruohonen, varapuheenjohtaja, Liikennevirasto
  • KTM, Independent Senior Advisor Riitta Laitasalo

Vuoden 2016 hallituksen esittely on kotisivuillamme.