Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Kestävä toiminta

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on pohjana kaikelle toiminnalle – olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. 

Lue lisää yhteiskuntavastuun johtamisesta >

Kiinteistö- ja rakennusalalla korostuvat erityisesti ympäristövastuun näkökulmat.  Senaatti-kiinteistöt onnistui vähentämään vuoden aikana mm. CO2 -päästöjä ja energian- ja vedenkulutusta. Sitoutumisesta ympäristövastuuseen kertoo myös Green Office -ympäristöjärjestelmä, joka on käytössä kaikissa Senaatti-kiinteistöjen 11 toimipisteessä.

Lue lisää Senaatin ympäristövastuusta >

Strategisena tavoitteena on saavuttaa vuosittaiset 100 milj. euron säästöt, jotka syntyvät pitkälti työnteon tapoja ja niiden myötä työympäristöjä uudistamalla.

Lue lisää työympäristöjen kehittämisestä

 

72,4

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön tyytyväisyys