Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Kiinteistökehitys ja -myynti

  • Myyntitavoite 100 milj. euroa ylitettiin ja myynnit olivat kaikkiaan 108 milj. euroa (ei sisällä yliopistokiinteistöosakkeiden myyntejä, jotka olivat 217 milj. euroa)
  • Myyntien lukumääräinen tavoite 70 kiinteistökauppaa ylitettiin ja kiinteistökauppoja tehtiin yhteensä 83 kpl.
  • Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yli 80 kpl.
  • Kiinteistökehitys- ja myyntitoimintaan panostettiin vahvistamalla resursointia ja uudistamalla kiinteistökehitys ja -myyntiprosessia.

Senaatti-kiinteistöt tekee vuodessa noin 70–120 kiinteistökauppaa, mutta neljä viidesosaa myyntituloista tulee muutamien arvokohteiden kaupoista.

Vuosina 2015 ja 2016 kiinteistömyynnin painopistealueena ovat pääkaupunkiseudun arvokohteet.

Viimeisen yhdeksän vuoden aikana Senaatti-kiinteistöt on myynyt valtion kiinteistövarallisuutta yhteensä noin 800 miljoonalla eurolla. (Ei sisällä vuonna 2015 myytyjä yliopistokiinteistöosakkeita.)

Kovat myyntitavoitteet ylitettiin

Vuonna 2015 kiinteistöjen myyntitoiminnan resursointia vahvistettiin entisestään. Vuoden aikana uudistettiin myös kiinteistökehitys- ja myyntiprosessia. Uusi kiinteistökehitys- ja myyntitoiminnasta vastaava johtaja aloitti elokuun alussa. Mainituilla toimenpiteillä tähdättiin valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen entistä nopeampaan myyntiin.

Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt myi kaikkiaan 83 kiinteistökohdetta. Vuodelle 2015 asetettu 100 milj. euron myyntitavoite ylitettiin, ja myyntitaso oli 108 milj. euroa. Mikäli yliopistokiinteistöjen myynti otetaan mukaan, kiinteistöjen myynti ylsi 325 milj. euroon.

Vuoden 2016 myyntitavoite on 135 milj. euroa. Tulevien vuosien kiinteistömyyntien valmistelu on edistynyt uuden myyntitavoitetason asettamien vaatimusten ja tämän perusteella päivitettyjen suunnitelmien mukaan.

Toteutuneet suurimmat kaupat myyntihinnoin 2015 
• Helsinki, Yliopistokiinteistöyhtiöt 217 M€
• Helsinki, Antinkatu 1 toimistotalo  24 M€
• Helsinki, Albertink. 25 toimistotalo  13 M€
• Siuntio, Suitian kartano 12 M€
• Helsinki, Taivallahden kasarmit 1/2 8 M€
• Vantaan Päätukikohta 7 M€
• Espoo, Otaniemen as. ja puistoalue 7 M€
• Muut 35 M€
Yhteensä 325 M€

Lakkautettujen varuskuntien alueet on myyty tai ovat myyntivalmisteluvaiheessa tai kaavoittamattomilta osin kiinteistökehitysvaiheessa.

Avointa myyntitoimintaa

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa myynneissä avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Kohteet myydään pääsääntöisesti tarjousten perusteella. Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kiinteistökaupoista viiteen miljoonaan euroon saakka. Sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle, ja yli 10 miljoonan euron kaupoista päättää eduskunta.

Avointa ja syrjimätöntä myyntitoimintaa tukemaan uudistettiin www.senaattimyy.fi–sivusto. Sivustolle on koottu myyntikohteet ja myös tietoa valtion toimintatavoista kiinteistökaupoissa. Sivuston kehittämistä jatketaan vahvasti vuonna 2016 tavoitteena rakentaa palvelusta kiinteistömyyntien markkinoilla tunnistettu sähköinen markkinointiviestinnän kanava, joka palvelee kotimaisten asiakkaiden lisäksi myös ulkomaisia asiakkaita.

Senaatin Tori -tapahtuma avasi keskustelun kiinteistömarkkinan kanssa

 

Senaatti-kiinteistöt järjesti lokakuussa 2015 Senaatin Tori -tapahtuman. Ensimmäistä kertaa järjestetty kohdennetusti kiinteistökaupan sidosryhmille ja ostajien päätöksentekijöille suunnattu tilaisuus avasi keskustelun, jonka pohjalta Senaatti-kiinteistöt haluaa kehittää toimintaansa kiinteistömarkkinan tarpeita entistä paremmin palvelevaksi. Tilaisuus onnistui hyvin ja sai paljon kiitosta alan kokoavana keskustelufoorumina.

Senaatin Tori

Vuoden 2015 Senaatin Tori -tapahtuman eniten kiitosta saaneessa paneelikeskustelussa oli edustettuna kiinteistökaupan kaikki roolit. Keskustelu oli avointa ja varauksetonta. Paneelin ja koko tilaisuuden anti oli kiitettävää Senaatin kiinteistökehitys- ja myyntitoiminnan kehittämistä varten.

 

Vuonna 2015 kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yhteensä yli 80 kpl.

 

Senaatti-kiinteistöissä toimii vuoden 2015 alkupuolella perustettu kiinteistökehitys-tiimi, joka vastaa keskitetysti Senaatti-kiinteistöjen kaavoituksen koordinoinnista ja valtion maa-alueiden tehokkaasta kaavoituksesta osana myyntitoimintaa.

Senaatti-kiinteistöt edistää valtiohallinnon eri osapuolten yhteistyötä, jotta valtion maa-alueita voidaan osoittaa osaltaan myös asuntotonttitarjontaan. Senaatti-kiinteistöt ja A-Kruunu Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, joka edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen toteuttamista Helsingin seudulla.

Merkittävimpiä kiinteistökehityshankkeita olivat Helsingissä Keski-Pasilan Keskuskortteli (Tripla) ja Ratapihakorttelit, Otaniemen alue, Ruskeasuon korttelialue, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue ja Lahdessa Hennalan alue. Keski-Pasilan lisäksi merkittäviä asemakeskuksien kiinteistökehityshankkeita olivat Oulussa Raksilassa rautatieaseman alue sekä Tampereen ja Turun asemakeskushankkeet.

Lue lisää:

Case: Lakkautetut varuskunnat saatiin myytyä

Hallin varuskunta

Hallin varuskunnan osti NxtVn Jämsä Oy.

Hallin varuskunta saatiin kaupaksi elokuussa. Sen myötä Senaatti-kiinteistöt on saanut myytyä kaikki lakkautetut varuskunnat Hennalaa lukuun ottamatta. Senkin pienet rakennukset ovat menneet hyvin kaupaksi kuluneen vuoden aikana.

"Myynti ei ollut helppoa. Tuollaiselle rakennuskannalle on taajaman ulkopuolella vaikea keksiä käyttöä”, kertoo myyntipäällikkö Jyrki Maikola.  Hallin varuskunnan ostajana oli NxtVn Jämsä Oy, joka on keskittynyt tietoliikenneyhteyksiin ja palvelinkeskustoimintaan. Yritys suunnittelee varuskuntaan usean vuokralaisen datakeskuspuistoa maailmanlaajuiseen käyttöön.

Hyödyt molemmin puolisia

Senaatti ja sitä kautta valtio säästää myynnin ansiosta paljon kuluja. 450 000 euron kauppahinta vastaa varuskunta-alueen vuosittaisia ylläpitokustannuksia. "Myös puolustusvoimauudistukselle on eduksi,kun kohteille saadaan uusi omistaja ja uutta käyttöä", toteaa Maikola.

Ostaja taas saa liiketoimintaidealleen sopivan paikan: rauhallinen alue, lähellä kaksi yliopistokaupunkia, jossa tarvittavia it-osaajia, luotettava sähköverkko, turvallinen ympäristö, jäähdytystä löytyy, koulutustilat ja yöpymispaikat sekä aloitustilat servereille. Valokaapelit tulevat alueelle. Ostaja aikoo rakentaa paljon lisää, joten iso tontti on tärkeä.