Yhteiskuntavastuuraportti 2015

 

Työympäristöt

Visionamme on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

 

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Case: Arvokiinteistö muuttui moderniksi TEM:n tilaratkaisuksi

Case Arvokiinteistöt

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Senaatti-kiinteistöt asettivat vuonna 2009 tavoitteen siirtyä ministeriön neljästä toimipaikasta kahteen ja kehittää uudenlainen työympäristö Eteläesplanadi 4:n arvokiinteistöön.

Lue koko case senaatti.fi -sivustolta >

Case: Puolustusvoimille toimitilastrategia

Case Puolustusvoimat

Luonnosvaiheessa olevan puolustusvoimien toimitilastrategian taustalla on valtion uusi toimitilastrategia, joka edellyttää valtion eri hallinnonaloilta tilankäytön tehokkuutta ja kustannusten hallintaa.

Lue koko case senaatti.fi -sivustolta >