Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Esteettömyys

Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle (THL) valmistui Helsingin Tilkanmäelle uusi toimitalo, jonka suunnittelussa esteettömyyteen on panostettu eritysesti.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että asiakkaiden käytössä olevat kiinteistömme ovat kaikille kävijöille ja työntekijöille mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia toiminta- ja viestintäympäristöjä.

Kertomusvuonna valmistuivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle uudet toimitilat Helsinkiin Tilkanmäelle. Tilaratkaisuissa on erityisesti kiinnitetty huomiota esteettömyyteen. THL:n ja Senaatti-kiinteistöjen omien asiantuntijoiden lisäksi suunnitteluun osallistui normaalia enemmän alan asiantuntijoita ja kumppaneita.

Esteettömyystyöllä pitkä historia

Senaatti-kiinteistöjen ohjelmallisella esteettömyystyöllä on jo kymmenen vuoden historia. Vuonna 2004 vahvistettiin ensimmäinen esteettömyysstrategia. Siitä lähtien on kehitetty kartoitustoimintaa ja toteutettu monenlaisia pienempiä ja suurempia toimenpiteitä.

Vuonna 2013 uusittiin Senaatti-kiinteistöjen sisäinen esteettömyysohjeistus. Sitä täydennettiin ensimmäistä kertaa konkreettisilla suunnittelutavoitteilla, joissa pyritään  viranomaismääräyksiä parempaan tasoon.

Esteettömyyskartoitukset ovat vakiintunut osa rakennushankkeiden esiselvityksiä

Erityisen tärkeitä ammattitaitoiset kartoitukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kiinteistöissä, joissa suojelumääräysten ja esteettömyystavoitteiden yhteensovittaminen on vaativa tehtävä. Suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan monenlaista faktaa olemassa olevasta rakennuksesta.

Case: Kekseliästä suunnittelua Arppeanumissa

Arppeanum

Esteettömyyttä parantavat asiat voivat olla pieniäkin. Kun Arppeanum-rakennus muutettiin yliopistomuseosta valtionhallinnon monitilatyöympäristöksi, tarvittiin kerroksiin lisää vessoja. Uudet wc:t toteutettiin kahtena ns. toispuoleisena inva-vessana. Ratkaisu ei vie paljon enempää tilaa kuin kaksi tavallista wc:tä, mutta mahdollistavat nyt myös pyörätuolilla liikkuvien työskentelyn tiloissa. Hissi oli tehty jo aikaisemmassa peruskorjauksessa.