Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Talousrikollisuuden torjunta

Senaatti-kiinteistöjen panostukset talousrikollisuuden torjuntaan ovat jatkuneet vuonna 2015 suunnitelmien mukaisesti. Talousrikollisuuden torjunta on vakiintunut osaksi Senaatti-kiinteistöjen jokapäiväistä toimintaa ja sitä kehitetään vuosittain. Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia muun muassa lakisääteistä tiukemmista pätevyyksistä sekä rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle. Senaatti-kiinteistöjen talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät ohjeet kattavat nykyisin rakennus- ja kunnossapitohankkeiden lisäksi myös palveluhankinnat ja ylläpidon.

Vuoden 2015 keskeiset tavoitteet ja tekemiset:

 • Talousrikollisuuden torjunta ja torjuntaan liittyvät tarkastukset ovat vakiintuneet osaksi Senaatti-kiinteistöjen perustoimintoja. 
 • Vuoden aikana tehtiin 36 tarkastusta, joista 3:lla käyty läpi työmaan tietoturvallisuutta.
 • Päivitetty talousrikollisuuden torjuntaohjeistus ja saatu valmiiksi yhtenäiset turvallisuussopimusmallit.
 • Tarkastustoimintaa on laajennettu siten, että kiinteistökohteissa tehtyjen tarkastuksen lisäksi on tarkastettu myös palvelukumppaneiden (ns. Palkki-kumppanit) yritystoimintaa ja niiden sisäistä ohjeistusta.
 • Järjestetty aiheeseen liittyviä tietoiskuja sisäisissä koulutustapahtumissa.

Urakoitsijoiden toiminta on parantunut edellisvuoteen verrattuna. Toimintavuoden aikana Senaatti-kiinteistöt teki talousrikollisuuden tarkastukset kaikkiaan 36 kohteeseen (sis. investointi-, ylläpito- ja käyttäjäpalvelukohteita). Tavoitteena oli 30 tarkastusta.

Havaintona tarkastusten perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoiden toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on parantunut edellisvuoteen verrattuna. Tarkastetuista työmaista suurin osa selvisi vähäisin huomautuksin ja 26:ssa ei havaittu puutteita ollenkaan. Vähäistä suurempia sopimusrikkomuksia havaittiin 4 kohteessa, mutta ei talousrikollisuutta.

Tulosten perusteella Senaatti-kiinteistöjen toimintaohjeita ja urakkasopimuksien sopimuslausekkeita on tarkennettu. Tarkastusten perusteella todetuista laiminlyönneistä on lähetetty sopimusten mukaiset sanktiot.

Tarkastukset tehtiin sisäisen tarkastuksen ja alueyksiköiden toimesta.

Vuoden 2016 tavoitteet

Vuonna 2016 talousrikollisuuden torjuntaohjeistus ja ehdot päivitetään. Päivitys koskee sekä Senaatin toimintaa että toimittajien sopimusehtoja.

Vuoden 2016 tavoitteena on 40 tarkastusta, joista 19 on työmaatarkastusta ja 21 ylläpitopuolen tarkastusta.

 

Tarkastusten määrää lisätään ja painopistettä siirretään ylläpidon puolelle. Vuoden 2016 tavoitteena on 40 tarkastusta, joista 19 on työmaatarkastusta ja 21 ylläpitopuolen tarkastusta.

Toimintatapansa mukaisesti Senaatti-kiinteistöt:

 • Vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoita.
 • Jatkaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
 • Vaatii urakoitsijoilta RALA-pätevyyttä tai vastaavaa.
 • Vaatii sopimussanktiot maksettaviksi sopimusten vastaisista urakoiden ketjuttamisista tai muista laiminlyönneistä.
 • Edellyttää urakoitsijoille liittymistä Tilaajavastuu.fi -palveluun.
 • Työmailla edellytetään sähköistä kulunvalvontaa.