Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Green Office

Toimistotilojen ympäristövaikutusten pienentäminen on yksi pitkäjänteisimmistä ympäristötavoitteistamme. WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä on keskeinen työkalu oman henkilöstön ja asiakkaidemme aktivoinnissa ympäristötyöhön. Green Office -ympäristöjärjestelmä on käytössä kaikissa Senaatti-kiinteistöjen 11 toimipisteessä.

Senaatti-kiinteistöjen ja WWF:n välisen yhteistyösopimuksen ansiosta asiakkaamme saavat alennusta Green Office -ympäristöjärjestelmän liittymis- ja vuosimaksuista.

Kuten jo useampana vuotena, järjestimme myös vuonna 2015 asiakkaillemme Green Office -tilaisuuden yhdessä WWF:n ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Tilaisuuden teemana olivat muuttuvat työympäristöt, uudet työnteon tavat ja aurinkoenergia. Lisäksi tilaisuuden yhteydessä järjestettiin ideatyöpaja tukemaan henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista Green Office -ohjelmaan.

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaista 18 on liittynyt Green Office -ympäristöjärjestelmään.

 

Tarvittaessa autamme asiakkaitamme Green Office -ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa eli tavoitteiden asettamisessa, toimenpiteiden suunnittelussa sekä järjestelmän edellyttämien tietojen, kuten energiankulutuksen raportoinnissa. Asiakkaistamme 18 on liittynyt Green Office -ympäristöjärjestelmään.
Asetamme Green Office -ympäristöohjelman puitteissa vuosittaiset tavoitteet toiminnalle. Tavoitteet asetetaan siten, että kunkin Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa työskentelevän henkilön on niihin mahdollista vaikuttaa.

Keskeiset tavoitteemme vuonna 2015 olivat paperinkulutuksen ja työmatkojen ajo- ja lentokilometrien vähentäminen. Viime vuoden aikana myös esimerkiksi kaikki henkilöstömme käytössä olevat henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet vaihdettiin energiatehokkaampiin malleihin. Samalla henkilöstöä opastettiin koneiden energiatehokkaammassa käytössä.

Työhön liittyvä matkustaminen kasvoi

Henkilöstömme työhön liittyvän lentomatkustamisen kilometrit suhteutettuna työntekijöiden määrään lisääntyivät vuodesta 2014 vuoteen 2015 noin 22 %. Vuoden 2015 aikana teimme enemmän ekskursioita ja vierailumatkoja kuin aiemmin ja täten myös pitkiä lentoja oli tavallista enemmän. Lentomatkustamisesta aiheutui matkanjärjestäjämme laskennan mukaan hiilidioksidipäästöjä noin 20 % enemmän kuin vuonna 2014, yhteensä noin 106 tCO₂ eli noin 340 kg henkilöä kohden. Myös henkilöstömme henkilöautolla tekemä työhön liittyvä matkustaminen lisääntyi vuonna 2015. Henkilöstömme työhön liittyvien ajokilometrien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2015 yhteensä noin 257 tonnia eli noin 830 kg henkilöä kohden.

Työsuhdeautojen CO₂ -päästöjen keskiarvo vuonna 2015 on 126 g/km. Tämä alittaa selkeästi työsuhdeautoille asettamamme CO₂ -päästörajan 150 g/km.

Senaatti-kiinteistöt kannustavat henkilöstöä pyöräilyyn kodin ja työpaikan välillä.

 

Kannustamme henkilöstöämme pyöräilyyn niin kodin ja työpaikan välillä kuin työpäivän aikaiseen liikkumiseen lähialueilla. Tätä tukeaksemme järjestimme keväällä pyörähuoltotempauksen kaikille pyöräilystä innostuneille senaattilaisille.

Lintulahden toimipisteessä henkilöstön käytössä on lisäksi kaksi polkupyörää liikkumiseen työpäivän aikana. Pyörät ovatkin etenkin kesäaikaan ahkerassa käytössä. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö osallistui myös Kilometrikisaan (www.kilometrikisa.fi) ja pyöräilimme kisan aikana yhteensä 12 362km, mikä vastaa 2,16 tCO₂-päästövähennystä.

Rohkaisemme henkilöstöämme myös hyödyntämään erilaisia työskentelytapoja. Kaikilla Senaatti-kiinteistöjen työntekijöillä on mahdollisuus etätyöhön ja työajan seurannan helpottamiseksi otimme vuonna 2015 käyttöön etätyön työaikaleimauksen.

Verkkoneuvottelujen määrä kaksinkertaistui

Kannustamme henkilöstöämme käyttämään Lync-pikaviestintäohjelmaa sekä videoneuvottelujärjestelmiä fyysisen matkustamisen sijaan.
Videoneuvottelujärjestelmien käyttö asiakasneuvotteluissa lisääntyi 1 % vuonna 2015. Lync-pikaviestintäohjelmaa käytettiin verkkoneuvotteluihin vuonna 2015 kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2014, yhteensä 1 600 tuntia.

Raideliikenteen suosio kasvoi edelleen

Henkilöstömme matkusti työssään junalla 20 % enemmän kuin vuonna 2014 eli yhteensä 226 000 kilometriä. Työhön liittyvästä matkustamisesta junalla syntyi hiilidioksidipäästöjä laskennallisesti yhteensä noin 4,4 CO₂t eli 14 kgCO₂/hlö.
Kannustamme henkilöstöämme käyttämään raideliikennettä, koska se on ympäristöystävällisempi vaihtoehto erityisesti henkilöautoliikenteeseen verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkustaminen vuonna 2015, km

Tieliikenne: suorat*1012499
Tieliikenne muut: km-korvaukset748639
Lentoliikenne691409
Raideliikenne225516

* Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimat ajoneuvot

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkustaminen ja siitä aiheutuneet päästöt vuonna 2015, tCO₂

Tieliikenne: suorat päästöt*133,25
Tieliikenne muut: km-korvaukset123,53
Lentoliikenne105,52
Raideliikenne4,40

* Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimat ajoneuvot