Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Investointien avainluvut

Investointeja peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit  vuonna 2015 olivat 268,0 (233,8) milj. euroa, mikä oli 43 % liikevaihdosta. Senaatti-kiinteistöt käytti lähes kokonaan eduskunnan vuodelle 2015 asettaman 270 milj. euron investointikehyksen.

Investoinnit 43 % liikevaihdosta vuonna 2015.

 

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Suurin osa investoinneista on peruskorjauksia, joiden osuus oli noin 66 (60) %.

Investointimenot olivat suurimmat Etelä-Suomen alueella, 122,0 (93,3) milj. euroa. Toimialoista eniten investoi puolustus ja turvallisuus -toimiala, 119,3 (122,7) milj. eurolla. Myös investointien osuus suhteessa kokonaisliikevaihtoon oli toimialalla suurin eli 59,7 (60,6) %.

Lue lisää kiinteistövarallisuuden investoinneista >

Investoinnit ja liikevaihto 2011–2015, milj. euroa

20112012201320142015
Liikevaihto521567590625622
Investoinnit244196199234268

Uusinvestoinnit ja peruskorjaukset 2011–2015, milj. euroa

20112012201320142015
Perusparannusinvestoinnit172133124140177
Uudisrakennusinvestoinnit7263759491

Investointien osuus liikevaihdosta, %

Kehityskiinteistöt32,5
Puolustus ja turvallisuus59,7
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt43,5
Toimistot26,2

Investointimenojen kehitys 2011–2015, milj. euroa

20112012201320142015
Investoinnit yhteensä244,28195,87199,00233,83268,00

Investointien jakautuminen toimialoittain

milj. euroa
Kiinteistökehitys ja -myynti7,4
Puolustus ja turvallisuus119,3
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt92,1
Toimistot49,2

Investointien jakautuminen alueittain

milj. euroa
Etelä-Suomi122,1
Länsi-Suomi61,8
Itä-Suomi71,0
Pohjois-Suomi13,2