Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Kiinteistöomaisuus avainluvut

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevien rakennusten pääoma-arvo muodostaa merkittävän osan maamme kansallisvarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöt vastaa hallinnassaan olevan kiinteistövarallisuuden arvon ja käytettävyyden säilymisestä ja kehittämisestä.

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,4 (4,6) miljardia euroa. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden arvo oli 173 milj. euroa.

Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,2 (6,4) milj. neliömetriä ja rakennusten määrä noin 9 700 (10 200). Tämän lisäksi edelleenvuokrauskohteita oli vuoden lopussa 133 kpl.

Senaatti-kiinteistöt maksaa velaksi valtiolta hallinnansiirtoina saamistaan kiinteistöistä lainanlyhennyksiä ja korkoa. Korolliset velat (valtio- ja rahalaitoslainat) olivat vuoden lopussa 1 693,8 (1 655,9) milj. euroa. Lainoista valtion lainaa oli 617,6 (364,5) milj. euroa ja rahoituslaitoksilta 1076,2 (1 291,4) milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöt lyhensi vuonna 2015 valtion lainoja yhteensä 81,2 (80,0) milj. euroa ja muita lainoja 215,2 (211,7) milj. euroa. Valtiolainojen korkoja maksettiin 15,9 milj. euroa ja rahoituslaitosten lainojen korkoja 11,7 milj. euroa, yhteensä 27,6 (35,5) milj. euroa. Takausmaksuja valtiolle maksettiin 6,2 (6,7) milj. euroa. Vuoden aikana otettiin Valtiokonttorilta uutta lainaa 335 milj. euroa.

Kiinteistöomaisuus toimialoittain 31.12.2015

milj. euroa
Kiinteistökehitys ja -myynti263,3
Puolustus ja turvallisuus1 646,9
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt1 381,6
Toimistot966,0

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeet yht. 173 milj. eur ei mukana eikä hallinnon omaisuus.

Kiinteistöomaisuus alueittain 31.12.2015

milj. euroa
Etelä-Suomi2 035,4
Länsi-Suomi1 062,3
Itä-Suomi757,3
Pohjois-Suomi402,0

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeet yht. 173 milj. eur ei mukana eikä hallinnon omaisuus.

Vuokrattava pinta-ala alueittain 31.12.2015

milj. m²
Etelä-Suomi1,75
Länsi-Suomi2,27
Itä-Suomi1,22
Pohjois-Suomi0,97

Vuokrattava pinta-ala toimialoittain 31.12.2015

milj. m²
Kiinteistökehitys ja -myynti0,37
Puolustus ja turvallisuus3,64
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt1,13
Toimistot1,07

Kiinteistöjen hoitokulujen jakautuminen, milj. euroa

Korjaukset56,09
Vuokrat52,28
Kiinteistövero27,05
Käyttö ja huolto26,24
Lämmitys23,42
Sähkö15,76
Vesi ja jätevesi3,25
Muut hoitokulut0,82
Jätehuolto2,36
Siivous1,28
Ulkoalueiden hoito1,70
Vakuutukset0,97