Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Verojalanjälki

Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Senaatti-kiinteistöjen verojalanjäljessä on kuvattu olennaiset Senaatti-kiinteistöjen maksamat välilliset ja välittömät verot sekä työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Senaatti-kiinteistöt maksoi vuonna 2015 veroja yhteensä 75,5 milj. euroa (75,3). Selkeästi suurimmat Senaatti-kiinteistöjen maksamat verot ovat arvonlisävero ja kiinteistövero.

Senaatti-kiinteistöt on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöliiketoiminnasta. Senaatti-kiinteistöt ei ole tuloveronalainen tuloista, jotka se saa valtion tarpeita palvelevasta käytöstä, mutta on tuloverovelvollinen kunnille ja seurakunnille tulosta, jonka se saa yksityishenkilöiltä, osakeyhtiöiltä ja säätiöiltä, yhdistyksiltä yms. Tuloveroprosentti vuonna 2015 oli 7,93 %. Tästä ohjautuu kunnille 93 % ja seurakunnille 7 %. Tuloverojen määrä vuonna 2015 oli 1,4 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt ei ole verovelvollinen kiinteistömyyntien myyntivoitoista.

Senaatti-kiinteistöt maksoi veroja yhteensä 75,5 milj. euroa

 

Senaatti-kiinteistöt maksaa kaikki veronsa Suomeen. Senaatti-kiinteistöillä ei ole erillistä verostrategiaa. Vastuu veroasioista on Senaatti-kiinteistöjen talousyksiköllä.

Senaatti-kiinteistöt tekee aktiivista työtä liittyen talousrikollisuuden ja veronkierron torjuntaan, mikä on strateginen linjaus ja missä työssä Senaatti-kiinteistöt on halunnut olla ja on edelläkävijöitä.

Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta:

  1. Välittömät verot (esim. tulovero, erilaiset työnantajamaksut, varainsiirtoverot, kiinteistöverot jne.).
  2. Välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun/tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, esim. vakuutusmaksuvero jne.).
  3. Tilitetyt verot (esim. ennakonpidätykset, lähdeverot, arvonlisäverot).

Verojalanjälki