Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Yhteiskunnalliset rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatti-kiinteistöjen ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

Rahavirrat

Organisaatioon jätetty jakamaton lisäarvo 50 milj. euroa.

Kokonaisostojen kehittyminen ml. investoinnit, milj. euroa

20112012201320142015
Kokonaisostot408379415453492