Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Vuosi 2015

Valtion uusi vuokrajärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Sen myötä asiakkaidemme nykyiset vuokrat laskivat 15 %. Uudet sopimukset joustavat entistä paremmin toiminnan niin vaatiessa. Uusi vuokrajärjestelmä lisää myös läpinäkyvyyttä ja selkeyttää toimintatapoja.

Lue lisää >

Senaatti-kiinteistöjen strategisena tavoitteena on saavuttaa valtiolle 100 milj. euron säästöt toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa uudistamalla työnteon tapoja ja työympäristöjä.  Tavoitteena on tehdä Suomen valtiosta uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.  Vuonna 2015 saimme sovittua yli 17 milj. euron säästöistä asiakkaidemme kanssa.

Lue lisää > 

Senaatti-kiinteistöt lyhyesti

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon kumppanina työympäristö- ja toimitila-asioissa.  Valtion in house -toimijana tarjoamme palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle.

"Teemme tilaa onnistumiselle"

Senaatti-kiinteistöt luo uusia työnteon tapoja tukevia työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään. 

Vastuullisuus on toimintamme kulmakivi. Olemme luotettu yhteistyökumppani ja arvostettu työnantaja. Meitä senaattilaisia on 309 ja palvelemme asiakkaitamme 11 toimipisteessä ympäri maan.

Arvot

Senaattilaisena

  • toimin avoimesti
  • saavutan tuloksia yhteistyöllä
  • olen vastuullinen suunnannäyttäjä.

Tulevaisuuden visiomme: Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

 

622

tuhatta euroa liikevaihto 2015.