Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Teemme tilaa onnistumiselle

Tavoitteenamme on yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa tuottaa ja ylläpitää valtionhallinnolle työympäristöjä ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Visionamme on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Senaatti-kiinteistöjen strategia keskittyy valtion toimitilastrategian käytäntöön viemiseen.

Toimitilastrategian tavoitteena on, että valtionhallinnon käytössä olevat toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, olemalla viihtyisiä ja tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä myös ilmastokuormitusta.

Strategiset tavoitteemme

Strategia

Saamme vietyä uudet työnteon tavat ja uuden työympäristöajattelun koko valtionhallintoon.

Lue lisää Työympäristöistämme >

strategia

Aikaansaamme 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle kahdeksassa vuodessa.

Lue lisää Taloudellisista tuloksistamme >

Strategia

Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja alan suunnannäyttäjänä.

Lue lisää Sidosryhmistämme >

 

Tulevaisuuden visiona uusi työympäristö ja uudenlaiset työnteon tavat

  • Uudenlainen työympäristö tukee muuttuvia toimintatapoja, kuten monipaikkaista työtä, sähköisiä työtapoja ja edistää eri tehtävissä olevien ihmisten kohtaamista ja yhdessä tekemistä.
  • Työpaikka ei ole vain fyysinen vaan myös sosiaalinen ja virtuaalinen tila.
  • Uudet työnteon tavat ja modernit työympäristöt mahdollistavat työelämän ja oman elämän joustavan yhteensovittamisen.
  • Resurssit ovat työtavan mukaisessa tehokkaassa käytössä, jolloin esim. liikkuvaan työhön sopiviin laitteisiin panostaminen mahdollistaa tehokkaammat fyysiset tilat.

Valtion toimitilastrategia

Tilatehokkuustavoitteet

Senaatti-kiinteistöillä on tärkeä rooli valtion toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.