Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Liiketoimintamalli

Senaatti-kiinteistöt luo arvoa valtionhallinnolle tarjoamalla toimintaa tukevat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut ja työympäristöt valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti. Toiminta on yhteiskuntavastuullista ja valtion kokonaisedun huomioivaa. Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä toimittajaverkostonsa kanssa. Senaatti-kiinteistöjen monialaiset ammattilaiset luovat osaamisellaan arvoa yhteiskunnalle ja toiminnan tuloksilla on vaikutusta laajasti eri sidosryhmille.

Toiminnan vaikutukset