Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Senaatti-kiinteistöjen palvelut

Senaatti-kiinteistöiltä asiakas saa toimitiloihin liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta. Senaatti-kiinteistöjen valtionhallinnolle tarjoamat palvelut kattavat laajasti toimitiloihin ja työympäristöihin liittyvät tarpeet aina tilojen vuokrauksesta strategisen tason asiantuntijapalveluihin. 

Työympäristö käsittää fyysisen tilan lisäksi myös virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön.   Senaatti-kiinteistöjen palvelut kattavat nämä kaikki kolme osa-aluetta.

Fyysiset ympäristöt – tehokkaita ja tuottavia työympäristöjä

 • Toimistot
 • Kampukset
 • Erityistilat
 • Hupit ja yhteiskäyttöiset tilat
 • Toimitilapalvelut

Virtuaaliset ympäristöt 

 • Yhteistyössä Valtorin kanssa

Johdon palvelut – kun katsomme kokonaisuutta

 • Strateginen toimitilajohtaminen
 • Työympäristökehittäminen
 • Muutosjohtamisen tuki
 • Tilanhankinta
 • Turvallisuuskonsultointi 

Fyysiset ympäristöt

Senaatti-kiinteistöt vuokraa toimitilojen valtionhallinnolle valtion omasta kiinteistökannasta, mutta myös yksityisiltä markkinoilta, silloin kun sopivaa tilaa ei ole valtiolla tarjolla. Tavoitteena on aina ensin hyödyntää olemassa olevaa kiinteistökantaa. Toimitilaratkaisut perustuvat valtion toimitilastrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Lue lisää työympäristöjen kehittäminen -osiosta.

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman fyysisiin tiloihin liittyviä palveluita, kuten

 • Puhtauspalvelut
 • Aula- ja vartiointipalvelut
 • Toimistopalvelut
 • Kokous- ja ravintolapalvelut

Toimitilapalveluita tuotetaan erityisesti toimitilakampusalueilla ja monen käyttäjän virastotaloissa. Palvelujen kilpailuttaminen yhteisesti usealle käyttäjälle on tehokasta, tuo mittakaavaetuja ja säästää resursseja. Palveluiden keskittämisellä saavutetaan yleensä suoria kustannussäästöjä, minkä lisäksi palveluiden tuottaminen keskitetysti mahdollistaa palveluiden kestävän hankinnan ja kehittämisen sekä ympäristönäkökulman huomioimisen yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Myös palveluiden sisällön muuttaminen kesken sopimuskauden asiakkaan tarpeiden muuttuessa pyritään järjestämään joustavasti.

Palveluiden kilpailuttamisessa sekä palveluiden laadun kehittämisessä Senaatti-kiinteistöt toimii yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa. Kiinteä yhteistyö on esimerkki valtionhallinnon sisäisestä kumppanuudesta, jonka tavoitteena on lisätä konsernihyötyjä.  Senaatti-kiinteistöt ja Hansel järestävät yhteistyösä vuosittain hankinnoista vastaaville henkilöille toimitilapäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja esitellään uusia palveluja.

Johdon palvelut – kun katsomme kokonaisuutta

 • Strateginen toimitilajohtaminen
 • Työympäristökehittäminen
 • Muutosjohtamisen tuki
 • Tilanhankinta
 • Turvallisuuskonsultointi

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia koko valtiohallinnon työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Tässä roolissa keskeisessä osassa ovat johdon palvelut, joissa Senaatti-kiinteistöt toimii johdon strategisena kumppanina ja tukee organisaatioita strategisissa muutos- ja kehitystarpeissa.

Palvelut kattavat niin yksittäiset työympäristön kehittämisprojektit, muutosjohtamisen palvelut, tilanhankinnat markkinoilta, valtakunnallisten toimitilaverkostojen konseptoinnit, toimitilastrategian laatimiset sekä toimitilajohtamiseen liittyvän konsultoinnin.