Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Toimitusjohtajan katsaus

Keskeiset tekemisemme kertomusvuonna liittyivät vahvasti valtion toimitilastrategian tavoitteiden eteenpäin viemiseen. Strategiassa painottuvat tehokkaat ja tuottavaa työtä edistävät työympäristöt. Strategian toimeenpano yhteistyössä asiakkaidemme kanssa eteni vauhdilla monella eri rintamalla, ja työ jatkuu edelleen. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on toteuttaa 100 milj. euron vuosittaiset säästöt valtiolle toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa ja tehdä Suomen valtiosta uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä. Toimitilasäästöt toteutetaan työnteon tapoja ja työympäristöjä kehittämällä ja myymällä tarpeettomaksi jäävät kiinteistöt pois.

Säästötavoitteet etenivät suunniteltua nopeammin

Ylitimme kertomusvuonna toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteemme. Säästötavoitteissa ylitys oli merkittävä: saimme sovittua asiakkaidemme kanssa yli 17 milj. euron vuotuisista toimitilakustannussäästöistä. Tavoitteena vuodelle 2015 oli 10 milj. euron säästöt. Säästöistä suurin osa syntyi uusilla toimitilaratkaisuilla. Myös kiinteistöjen myynnissä oli ennätysvuosi: myimme valtiolle tarpeettomia kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita ennätyksellisesti 325 milj. eurolla. Tämä mahdollisti yhteensä 370 milj. euron tuloutuksen valtion kassaan vuonna 2015 ja toi noin kahden milj. euron säästöt toimitilakustannuksiin, kun vapauduimme myyntien myötä muun muassa vajaakäytössä olleiden kiinteistöjen ylläpitokustannuksista.

Uusi vuokrajärjestelmä tuo joustoa sopimuksiin ja alentaa vuokratasoa

Kertomusvuoden merkittävin uudistus oli valtion uusi omakustannusperusteinen vuokrajärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Uuden vuokrajärjestelmän myötä valtioasiakkaiden vuokrat alenivat 15 prosentilla, ja sen myötä Senaatti-kiinteistöjen rooli muuttui entistä vastuullisemmaksi. Olemme valtionhallinnon kumppani toimitila- ja työympäristöasioissa ja  valtiohallinnon ainut toimitilojen hankkija. Entistä joustavampi ja yhdenmukaisempi vuokrajärjestelmä vauhdittaa myös siirtymistä uusiin työnteon tapoihin ja työympäristöihin ja vie siten osaltaan eteenpäin toimitilastrategian tavoitteita.

Yhteiskuntavastuu on nivottu osaksi strategiaamme ja jokapäiväistä toimintaamme

Yhtenä strategisena tavoitteenamme on toimia yhteiskuntavastuullisesti ja alan suunnannäyttäjänä. Erityisesti tällä strategiakaudella painotamme toimittajaverkoston vastuulliseen toimintaan liittyviä tavoitteita. Tähän liittyvät muun muassa talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteet. Myös taloudellisesti terve kiinteistöliiketoiminta, energiatehokkuus sekä terveellisestä ja turvallisesta toimintaympäristöstä huolehtiminen ovat osa kestävän kehityksen mukaista toimintaamme.

Uudistamalla toimitiloja vastaamaan tämän päivän ja huomisen työskentelytapoja valtion on mahdollista säästää huomattavasti toimitilamenoissa.

 

Onnistuimme kertomusvuonna  laskemaan koko kiinteistökannan energiankulutusta 8,8 % vuoteen 2014 verrattuna. Erityisesti ylläpitokumppaneidemme kanssa olemme jo vuosia tehneet pitkäjänteistä työtä muun muassa energia- ja sisäilma-asioissa sekä asiakastyytyväisyyden parantamisessa. Osana ennakoivaa sisäolosuhdetoiminta -ohjelmaa otettiin käyttöön Granlund Manager Metrix kiinteistöjen sisäolosuhdeseuranta ja raportointi käyttöön 25 kohteessa. Yli 150 kiinteistöä on liitetty kiinteistöhoitoliikkeiden rakennusautomaation etävalvontapalveluihin.

Panostimme kertomusvuonna myös merkittävästi sisäilma-asioiden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen muun muassa uudistamalla toimintamallimme ja palkkaamalla sisäilma-asiantuntijan. Olemme lisäksi hyödyntäneet sisäilmakoiran asiantuntemusta ennaltaehkäisevässä työssä ja tehneet proaktiivisia työtä asiakkaiden kanssa järjestelmällä sisäilma-asioihin liittyviä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Talousrikollisuuden torjunta tuottanut hyvää tulosta

Toimintamme on vahvasti verkostoitunutta ja strategisena tavoitteenamme on luoda yhdenmukaisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto. Kertomusvuonna teimme lukuisia tarkastuksia työmaillemme, mutta myös ylläpito- ja käyttäjäpalvelukohteisiin. Olemme tarkastaneen lisäksi ylläpitopalvelukumppaneiden yritystoimintaa ja niiden sisäistä ohjeistusta.

Talousrikollisuuden torjunnan eteen tekemämme työ on tuottanut hyvää tulosta, sillä havaintojen perusteella urakoitsijoiden toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on parantunut edellisvuoteen verrattuna.

Asiakaskokemuksen ymmärtäminen entistä tärkeämpää

Vuoden 2015 tutkimusten mukaan asiakkaamme ja kiinteistöjemme käyttäjät ovat varsin tyytyväisiä toimintaamme. Voimme olla vuoden 2015 tuloksiin erittäin tyytyväisiä, mutta hyvät tulokset asettavat meille riman yhä korkeammalle.

Valtion toimitilastrategian käytäntöön vieminen vaatii Senaatti-kiinteistöiltä vahvaa asiakasymmärrystä. Voidaksemme varmistaa, että meillä on tarjota muuttuvaan asiakastarpeeseen nähden optimoidut tilaresurssit, on meillä oltava hyvä käsitys siitä, kuinka kunkin asiakkaan ydintoiminta, toimipisteverkosto ja henkilöstömäärät kehittyvät. Vuoden 2016 loppuun mennessä kullekin asiakkaalle on määrä valmistua konkreettinen suunnitelma valtion toimitilastrategian toimeenpanosta. Toimitilastrategian tavoitteita vie eteenpäin myös yhdessä valtiovarainministeriön, Valtorin ja Valtiokonttorin kanssa lanseeraamamme Työ 2.0 -ohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa valtionhallinnon työn tekemisen tapoja. Työ ohjelman tavoitteiden edistämiseksi jatkuu aktiivisesti myös vuonna 2016.

Senaatti-kiinteistöjen vastuullisuustyötä ohjaavat mm. yhteiskuntavastuu-politiikka, ISO 14001-ympäristö-järjestelmä ja liiketoiminta-strategia.