Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Valtion vuokrajärjestelmä uudistui

Valtion uusi vuokrajärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Sen myötä asiakkaidemme nykyiset vuokrat laskivat 15 %. Uudet sopimukset joustavat entistä paremmin toiminnan niin vaatiessa. Uusi vuokrajärjestelmä lisää myös läpinäkyvyyttä ja selkeyttää toimintatapoja.

Vuokrat ovat uudessa järjestelmässä omakustannusperusteisia, mikä alentaa valtion omistamissa tiloissa olevien asiakkaidemme vuokria 15 %. Omakustannusperiaate tarkoittaa, että vuokraan kohdistetaan kiinteistöjen kustannukset ja omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus, mikä on valtion lainanoton korkokustannusten neljän vuoden keskiarvo.

Järjestelmä toimii myös entistä joustavammin, kun uusien vuokrasopimusten irtisanomisaika on 12 kuukautta. Uusi vuokrajärjestelmä lisää asiakkaidemme mahdollisuuksia tehdä nopeita työympäristöihin liittyviä ratkaisuja. Senaatti-kiinteistöt pystyy puolestaan entistä tehokkaammin tarjoamaan tilaratkaisuja ja myymään pois tarpeettomia rakennuksia.

Asiakas voi keskittyä omaan ydintehtäväänsä, me teemme puolestamme tilaa onnistumiselle.

 

Uuden järjestelmän myötä valtion toimitila-asiat keskitetään Senaatti-kiinteistöjen vastuulle. Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon kumppani tila- ja työympäristöasioissa. Valtion organisaatiot voivat vuokrata tiloja vain Senaatti-kiinteistöjen kautta ja Senaatille siirtyi vastuu myös yksityiseltä vuokratuista tiloista.

Asiakkaan näkökulmasta valtion vuokrajärjestelmän muuttuminen omakustannusperusteiseksi lisää läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta muuhun valtionhallintoon nähden. Se antaa hyvän pohjan toteuttaa toimitilastrategian tavoitteita ja samalla se lisää ketteryyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Vuokrajärjestelmän muuttuminen lisää läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta.